WEERGAVE LITURGIE NU OOK OP DEZE WEBSITE

Indien u de Dienst wilt meekijken en -luisteren is dit op 2 manieren mogelijk.
Via inlog op deze website bij "Meekijken en -luisteren" wordt nu ook de Liturgie van Dienst weergegeven.
Via rechtstreekse inlog op Youtube is dit niet het geval.


KINDERNEVENDIENST EN -CRÈCHE

Allen zijn hartelijk welkom.


KOFFIE NÀ AFLOOP VAN DE DIENST

Na afloop van de Dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.

 


GEBEDSKRING

Iedere woensdag-avond is er gebedskring in de Zaaier.
Aanvang 19.30 uur.

 


Bazuin

  • Kopij mei 2024 graag inleveren vóór 20 april 2024.
    (zie onder “Contacten” )