Ledenvergadering

De ledenvergadering staat gepland voor 27 maart 2023 D.V.


Gebedskring

Iedere woensdag-avond is er gebedskring in de Zaaier.


Bazuin

  • Kopij april 2023 graag inleveren vóór 20 maart 2023.
    (zie onder “Contacten” )