Start-zondag - thema: "Gods vrijgevigheid"

Zondag 1 september willen we als gemeente het nieuwe seizoen starten.
In plaats van een startweekend willen we nu alleen een startzondag vieren met een gezamenlijke lunch en quiz. Het ontmoeten voor jong en oud staat centraal.


Vakantie-bijbelfeest Wemeldinge dinsdag 13 augustus 2024

In de laatste week van de schoolvakantie wordt op dinsdag 13 augustus het Vakantie-bijbelfeest Wemeldinge georganiseerd door de lokale kerken (waaronder ook onze kerk).
We gaan luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen, eten, een spel doen en gezellig bij elkaar zijn.
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar uit Wemeldinge zijn van harte welkom. Neem gezellig je vrienden en vriendinnen mee!

Het begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur.
Het wordt georganiseerd in de plaatselijke school: IKC Wemeldinge, Bierweg 1a, Wemeldinge.

 


WEERGAVE LITURGIE NU OOK OP DEZE WEBSITE

Indien u de Dienst wilt meekijken en -luisteren is dit op 2 manieren mogelijk.
Via inlog op deze website bij "Meekijken en -luisteren" wordt nu ook de Liturgie van Dienst weergegeven.
Via rechtstreekse inlog op Youtube is dit niet het geval.


KINDERNEVENDIENST EN -CRÈCHE

Allen zijn hartelijk welkom.


KOFFIE NÀ AFLOOP VAN DE DIENST

Na afloop van de Dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.

 


GEBEDSKRING

Iedere woensdag-avond is er gebedskring in de Zaaier.
Aanvang 19.30 uur.

 


Bazuin

  • Kopij september 2024 graag inleveren vóór 20 augustus 2024.
    (zie onder “Contacten” )