Bestuur- organisatie

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad (bij volledige bezetting) 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

  • Voorzitter – predikant: A. Eberson
  • Diaken en secretaris:  A. Witte
  • Diaken : I. Hamelink – Reerds
  • Ouderling : A. Dominicus – van Stel
  • Ouderling : M. Schouten – Weststrate

Namen met toestemming van de respectievelijke personen.

Voor persoonlijke gegevens: zie onder “Contacten