Bestuur- organisatie

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

  • Predikant: Ds. A. Eberson
  • Lid kerkenraad/voorzitter: Jan Oskam
  • Lid kerkenraad/vice-voorzitter: T.Timmerman-op ‘t Hof
  • Lid kerkenraad/secretariaat: M.J. Schouten-Weststrate
  • Lid kerkenraad/Commissie van Beheer: M.de Graaf
  • Lid kerkenraad: A.H. Dominicus-van Stel
  • Lid kerkenraad: A.J. Meeuse
  • Lid kerkenraad: I.Hamelink-Reerds

Namen met toestemming van de respectievelijke personen.

Voor persoonlijke gegevens: zie onder “Contacten