Bestuur- organisatie

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

  • Predikant: Ds. A. Eberson
  • Lid kerkenraad/voorzitter: J. Oskam
  • Lid kerkenraad/vice-voorzitter: T.Timmerman-op ‘t Hof
  • Lid kerkenraad/Commissie van Beheer: M.de Graaf
  • Lid kerkenraad: I.Hamelink-Reerds
  • Lid Kerkenraad/secretariaat:  A.Witte

Namen met toestemming van de respectievelijke personen.

Voor persoonlijke gegevens: zie onder “Contacten