Bond VEG

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

De VEG Wemeldinge is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Bij deze Bond zijn 27 gemeenten aangesloten.
Landelijk maken we afspraken over onze gezamenlijke belangen zoals: predikantsopleiding, zending, rechtspositie en pensioenen.
Tweemaal per jaar vergaderen de Bondsgemeenten.
In het voorjaar is er een bezinnende vergadering en in het najaar vindt er een besluitvormende vergadering plaats.
De Bond van de VEG heeft een associatieverdrag met de PKN-kerken.
Op velerlei gebied is er samenwerking (mogelijk), zowel plaatselijk als landelijk.

Meer informatie over de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten kunt u vinden met de volgende link:
https://www.bondveg.nl/