Zending en Diakonaat

Stichting voor Zending en Diakonaat

Als Vrije Evangelische Gemeente zijn wij aangesloten bij de Stichting voor Zending en Diakonaat (afgekort SZD) van de Bond van de Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

De SZW heeft als kernopdracht: onze gezamenlijke roeping Christus bekend te maken aan alle volken in woord en daad.
De gemeenschap van christenen is per definitie een missionair-diaconale gemeenschap.
Getuigen (ver weg en dichtbij) in woord en daad hoort tot de kern van het gemeente zijn.
Woord en daad horen daarin principieel bij elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden.
Vrije Evangelische Gemeenten zijn van oudsher zendingsgemeenten, en zij willen dat ook blijven.

Namens de gemeenten die aangesloten zijn bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, voert de SZD een aantal taken uit:

  • het ondersteunen van gemeenten in de bezinning op en de uitvoering van de taak om zendingsgemeente te zijn, dichtbij en ver weg.
  • het ondersteunen van gemeenten om in hun eigen omgeving hun opdracht uit te kunnen voeren om missionair gemeente te zijn (evangelisatie en diaconaat).
  • het coördineren: namens gemeenten worden projecten en werkers ondersteund en wordt meegewerkt aan de uitzending van werkers en het geven van noodhulp.
  • het motiveren en stimuleren van gemeenten om hun verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke werk op zich te nemen.
  • het ondersteunen van een aantal werkers en projecten.

De SZD wil behalve een uitvoerende organisatie ook een kenniscentrum zijn dat op het gebied van missionair-diaconaal werk ten dienste aan de gehele bondsgemeenschap staat.

Omdat de SZD dit slechts kan doen met de steun vanuit de gemeenten, zullen alle Vrije Evangelische Gemeenten onder meer door hun deelname in het werk van de SZD gestalte moeten geven aan hun zendingsgemeenten zijn.

Wij voegen ons zo in het zendingswerk van God in deze wereld (mission Dei):
Gelijk gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ik ook hen gezonden… ” (Joh. 17:18)