In goede en in minder goede tijden proberen wij als gemeente er te zijn voor elkaar.
Dat betekent dat we meeleven met hen die het moeilijk hebben en dat we feestvieren
met degene die iets te vieren heeft.
Ook mensen, die om wat voor reden dan ook, wat extra aandacht nodig hebben
proberen wij die extra aandacht ook te geven.

Bloemendienst
Elke zondag staat er voor in de kerk een mooie bos bloemen.
Deze bloemen worden weggeschonken aan mensen die ziek zijn of aan diegene , die een hart onder de riem nodig hebben.
Een team van vrijwilligers zorgt er voor dat deze bloemen persoonlijk overhandigd worden.
Het team aan vrijwilligers wisselt per maand. Zie onder “Contacten“.

Bezoekoudsten
In onze gemeente zijn Cor en Alberti Deurloo momenteel de bezoekoudsten, die regelmatig bezoeken afleggen bij leden van onze gemeente, die wat extra aandacht kunnen gebruiken.
Mocht u een dergelijk bezoek op prijs stellen, dan kunt u zich wenden tot Cor en Alberti Deurloo.
Zie onder “Contacten