Voorganger: Br. J. Rijken uit Middelburg

Voorzang:
———–
– Opwekking 70
– Opwekking 430

– Welkom en mededelingen
– Aanvangslied: Opwekking 236
– Stil gebed, votum en groet
– Lied: Opwekking 464
– Gebed
– Schriftlezing:  Markus 4 : 35-41 (HSV)
– Lied: Opwekking 687
– Woordverkondiging
– Lied: Opwekking 123
– Dankgebed en voorbede
– Lied: Gezang 136 : 1 t/m 5
– Zegenbede

Pagina Herladen

Dienst zondag 23 juni 2024.

Schriftlezing: Markus 4 : 35-41 (HSV)
Aanvang: 10.00 uur | Gitarist is Pasjenka Lubbes