Collecten

1e collecte 2e collecte 3e collecte
03-03-2024 Kerk en Dienst Noodfonds Zending
10-03-2024 Kerk en Dienst Pensioen-fonds Zending
17-03-2024 Kerk en Dienst Beheer gebouwen Bloemen-dienst
24-03-2024 Kerk en Dienst Pensioen-fonds Zending
29-03-2024 Kerk en Dienst Areke Wigmans Zending
31-03-2024 Kerk en Dienst Diaconie Zending

Tijdens de dienst zal er gecollecteerd worden voor die collecten, welke op de desbetreffende zondag van toepassing zijn.
Natuurlijk kunt u uw gift ook overmaken op de bankrekening van de kerk:
NL77 RABO 0368 6567 72
Ook via de QR-kode (betaalverzoek), zichtbaar op de bank of stoel voor u en de QR-kode (betaalverzoek), welke via de beamer tijdens de dienst getoond wordt, kunt u uw bijdrage betalen.
Ook is er een mogelijkheid om uw gaven in het offerblok te deponeren.

Indien bij de overschrijving wordt vermeld voor welke collecte het bedrag is bestemd, dan wordt dit bedrag direct aan die collecte toegevoegd.
Indien echter bij de overschrijving niet wordt vermeld voor welke collecte het bedrag is bestemd, dan vindt per week een verdeling plaats, welke gebaseerd is op ervaringscijfers uit het verleden.
1e collecte, bestemd voor Kerk en Dienst 56%
2e collecte, bestemd voor de extra-collecte van die week 39%
Overige 5% is bestemd voor de zending.