Collecten

1e collecte 2e collecte 3e collecte
14-07-2024 Kerk en Dienst Pensioen-fonds Drukwerk
21-07-2024 Kerk en Dienst Diaconie Zending
28-07-2024 Kerk en Dienst Pensioen-fonds Bloemen-dienst
04-08-2024 Kerk en Dienst Areke Wigmans Zending
11-8-2024 Kerk en Dienst Beheer gebouwen Zending
18-08-2024 Kerk en Dienst Pensioen-fonds Zending
25-08-2024 Kerk en Dienst Diaconie Bloemen-dienst

Nà afloop van de dienst zal er gecollecteerd worden bij de uitgang van de kerk voor die collecten, welke op de desbetreffende zondag van toepassing zijn.
Natuurlijk kunt u uw gift ook overmaken op de bankrekening van de kerk:
NL77 RABO 0368 6567 72
Ook via de QR-kode (betaalverzoek), zichtbaar op de bank of stoel voor u en de QR-kode (betaalverzoek), welke eventueel via de beamer tijdens de dienst getoond wordt, kunt u uw bijdrage betalen.
Ook is er een mogelijkheid om uw gaven in het offerblok te deponeren.

Indien bij de overschrijving wordt vermeld voor welke collecte het bedrag is bestemd, dan wordt dit bedrag direct aan die collecte toegevoegd.
Indien echter bij de overschrijving niet wordt vermeld voor welke collecte het bedrag is bestemd, dan vindt per week een verdeling plaats, welke gebaseerd is op ervaringscijfers uit het verleden.
1e collecte, bestemd voor Kerk en Dienst 56%
2e collecte, bestemd voor de extra-collecte van die week 39%
Overige 5% is bestemd voor de zending.