Kampvuur-avonden

De kampvuur-avonden zijn in principe een uitvloeisel van de catecheses en worden één keer per maand gehouden in de periode oktober tot Pasen.
De start van de kampvuur-avonden is meestal begin oktober.

De bedoeling van deze kampvuur-avonden is om onderwerpen op een wat vrijere manier onder de aandacht te brengen, deze samen in de groep te bespreken, en in relatie met wat de Bijbel hierover zegt.

 

Afhankelijk van de leeftijd worden er twee groepen samengesteld, waarbij de groep in de jongste leeftijdscategorie (groep 8 en 1,2 van het voortgezet onderwijs, van 18.00 uur – 19.00 uur plaats vindt.

De groep in de wat oudere leeftijdscategorie (de jongeren) mag bijv. een onderwerp inbrengen uit het dagelijks leven.
Deze groep moet dit onderwerp ook zelf voorbereiden in relatie tot de Bijbel en wordt gehouden van 19.15 uur – 20.15 uur.

De (nieuwe) jongelui zijn uiteraard van harte welkom.

Zie ‘Contacten’