Kampvuur-avonden

De kampvuur-avonden zijn in principe een uitvloeisel van de catecheses en worden één keer per maand gehouden in de periode oktober tot Pasen.
De bedoeling van deze kampvuuravonden is om onderwerpen op een wat vrijere manier onder de aandacht te brengen en samen in de groep te bespreken.

Afhankelijk van de leeftijd worden er twee groepen samengesteld, waarbij de groep in de jongste leeftijdscategorie (16plus – 19 jaar) een onderwerp mag inbrengen, wat in de groep besproken wordt in relatie tot wat de Bijbel hierover zegt.

De groep in de wat oudere leeftijdscategorie (19plus) mag bijv. een onderwerp inbrengen uit het dagelijks leven.
Deze groep moet dit onderwerp ook zelf voorbereiden in relatie tot de Bijbel.

In oktober 2022 zijn wij weer gestart met 2 groepen, zoals ook in het afgelopen seizoen het geval is geweest.
De nieuwe jongelui zijn uiteraard van harte welkom geheten door Ina van ‘t Westeinde-Nijssen.

 

Zie ‘Contacten’