Privacy Statement en cookies

De Vrije Evangelische Gemeente van Wemeldinge, Noordelijke Achterweg 67 4424 ED Wemeldinge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Vrije Evangelische Gemeente van Wemeldinge verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Persoonsgegevens in opnames
In de opnames die op de website van De Vrije Evangelische Gemeente van Wemeldinge te vinden zijn kunnen persoonlijke gegevens worden genoemd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vegwemeldinge@zeelandnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
n.v.t.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Vrije Evangelische Gemeente van Wemeldinge neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Vrije Evangelische Gemeente van Wemeldinge) tussen zit. De Vrije Evangelische Gemeente van Wemeldinge gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: n.v.t.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
n.v.t.

Delen van persoonsgegevens met derden
n.v.t.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Vrije Evangelische Gemeente van Wemeldinge gebruikt functionele,  cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Vrije Evangelische Gemeente van Wemeldinge gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Noodzakelijke cookies:
Name: CookieConsent
Purpose: Stores the user’s cookie consent state for the current domain
Expiry: 1 jaar

Name: PHPSESSID
Purpose: Preserves user session state across page requests.
Expiry: session

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
n.v.t.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
n.v.t.