Verslag activiteiten 2021

Het jaar 2021 begon zoals het oude jaar was geëindigd met een beperkt aantal mensen in de kerk, later gevolgd door verschillende keren dat er helemaal niemand in de diensten aanwezig mocht zijn. Gelukkig dat we niet alles wisten toen in januari er een nieuw jaar begon. We hadden goede hoop dat spoedig alles weer normaal zou zijn.

Verder begon het jaar ook niet zo leuk. Br. Wim Roest en Br. Piet Warbout bedankten voor hun ambt vanwege persoonlijke omstandigheden, maar toen ook Ds. Janno van den Ende zijn besluit om in september te stoppen meedeelde was de stemming toch wel een beetje terneer geslagen. Hoe nu verder? Gelukkig laat God ons nooit alleen en zo gingen we dan ook een heel proces van loslaten in.

Veel diensten gingen alleen online door, maar ook onze jaarlijkse ledenvergadering kon geen doorgang vinden.

We danken ook nu weer God voor alle digitale mogelijkheden. Er kon digitaal gestemd worden om de kerkenraad weer voltallig te maken, daar werd goed gebruik van gemaakt en de volgende leden werden gekozen en zegden toe. Diaken 1 jaar: Zr. Annie Dominicus Diaken 3 jaar: Br. Martin de Graaf Ouderling 1 jaar: Zr. Tanny Timmerman Ouderling 3 jaar: Br. Jan Oskam. We zijn dankbaar dat ze zich beschikbaar wilden stellen in dienst van de gemeente. De bevestigingsdienst was op zondag 21 maart.

Ook was er een belijdenisdienst op 23 mei Pinksteren, Marcel Karel en Jessica Jansen deden belijdenis en Rens Jansen kwam met attestatie over samen met hun kinderen Julie en Jack.

In juni hebben we een openluchtdienst gehouden waar heel veel leden/vrienden van de gemeente aanwezig waren. De dienst was in het weiland van de Fam Piet Warbout, waar we ook nog een zang avond hebben gehouden, heerlijk om weer eens uit volle borst te mogen zingen, want in de diensten werd dit nog steeds afgeraden.

Ook de afscheidsdienst op zondag 25 juli van Ds Janno van den Ende hadden we buiten gepland, maar jammer genoeg werkte het weer daar niet aan mee, dus zijn we uitgeweken naar de schuur van Andre en Ina van ’t Westeinde. Er waren heel veel leden/vrienden aanwezig, als gemeente werden hun een aantal geschenken gegeven. Voor Janno een aantal studieboeken, voor Lenneke een theedoos en een hanger en voor hun samen een lijstje met een noodpakket. Te weten een lijstje met geld achter glas een hamertje voor “noodgevallen”. Na de dienst liepen allen langs om Janno en Lenneke te groeten en hun te bedanken voor alles. Zij bedankten ons met een bon voor een kopje koffie met taart bij “de Buurvrouw” in Kapelle.

Na de vakantie leek alles weer een beetje te normaliseren, startweekend kon nog niet maar wel de startzondag met de band True Ovations. Bijbelstudie en vrouwengroep gingen weer van start, voor eventjes zoals later zou blijken. We vonden Aart Slabbekoorn bereid om 8 uur in de week pastorale zorg te verlenen, als kerkenraad zijn we daar dankbaar voor want er komen nu wel heel val dingen op ons af.

De Maranatha conferentie kon gelukkig wel doorgaan, het waren mooie zegenrijke diensten.

Op 31 maart 2021 werd geboren Jop Ligthart en hij werd gedoopt op 12 december.

Op 21 april overleed Br. Ward Janssens en op 6 september Br. Aad Tulling. We herdachten hun op zondag 21 november.

Dan worden er weer voorbereidingen gemaakt om een feestelijke kerstdienst te maken, maar ook nu gooit Corona roet in het eten. Alle diensten worden weer digitaal uitgezonden. Maar feestelijk waren ze wel. ‘s zondags met 2 cornet spelers en op kerstdag met een muziekgroep uit eigen gemeente. Ook de oudjaarsdienst ging online.

Al met al, als je alles zo terug leest en zoekt mogen we dankbaar zijn voor zoveel mogelijkheden. Iedere zondag weer was er een spreker en kon iedereen alles volgen, op afstand weliswaar, maar toch Gods werk ging door.

Voor 2022 hopen dat we dat alles weer een beetje normaler wordt, de diensten weer meer en beter bezocht kunnen worden.

Boven alles bidden we om Gods zegen en dat Zijn geest ons mag voorgaan in alle dingen die we mogen gaan ondernemen.