Verslag activiteiten 2022

Vanuit het Secretariaat:

Als ik dit schrijf bedenk ik weer hoe we aan het eind van vorig jaar dachten: “een dominee, waar vinden we die?”
Maar God hielp ons op wonderlijke wijze weer aan een voorganger, doordat we tegenover Br. Goemaere een opmerking maakten over de vacature van dominee.
Br. Goemaere antwoordde daarop, dat hij iemand uit Terneuzen kende en vroeg om hem te vragen of hij kon komen spreken op Wemeldinge.
Dat leek ons als Kerkenraad een goede oplossing en zo kwam Ds. Eberson bij ons spreken. Er was meteen een “klik”.
De voorzitter informeerde of hij open stond voor beroep. De luistercommissie besprak het en Ds. Eberson kwam nogmaals spreken en zo ging de bal aan het rollen met als resultaat dat op 4 december van dit jaar de bevestigingsdienst werd gehouden en VEG Wemeldinge weer een predikant had.

Maar we gaan terug naar begin 2022 en ik lees alle Bazuinen er nog eens op na en bedenk hoe snel je vergeet wat er in het begin van het jaar gebeurde.
We gingen weer in “lock-down” . Eerst nà 25 februari werden er weer diensten gehouden. De verkiezingen voor de Kerkenraad waren ook weer digitaal, zodat iedereen kon meestemmen.
Gelukkig kon de ledenvergadering op 7 maart wel gewoon doorgaan.

De nieuwe ambtsdragers, br. Arjan Meeuse als ouderling en zr. Ine Hamelink als diaken, werden in de middagdienst op 22 mei bevestigd door Ds. Van de Wetering, onze consulent.

Br. Aart Slabbekoorn werd kerkelijk werker tot de VEG Wemeldinge een nieuwe predikant zou vinden.

Dan lees ik verder wat er allemaal gebeurt in de Gemeente, zoals iedere zondag een dienst, gebedskring, Bijbelstudie, kindernevendienst, crèche, vrouwengroep, het neerzetten en rondbrengen van bloemen, het versturen van verjaardagskaarten en het brengen van bezoekjes.

Ook waren er bijzondere diensten met de feestdagen, Avondmaaldiensten, 19 juni en jeugddienst, maar ook werd er op 10 juli een openluchtdienst gehouden in het weiland bij de Fam. Warbout en  ook de Conferentiedagen in oktober werden gehouden.

Bijzonder was de tompoucen-actie voor de Oekraïne, nadat daar een oorlog was uitgebroken. (Wat zijn er enorm veel tompoucen gegeten in Wemeldinge en omstreken). De opbrengst bedroeg  € 7.250,00.

Er waren nogal wat uitschrijvingen van leden. 15 personen zijn wegens verhuizingen en/of naar een andere gemeente overgegaan en helaas zijn er ook nog 3 leden overleden..

Al teruglezend bedenk je wat er allemaal in een jaar is gebeurd en dan zal er best nog wel iets vergeten zijn, maar we mogen dankbaar zijn voor alle leden en vrienden die helpen om de Gemeente te dragen, maar bovenal zijn we dankbaar dat God ons de mogelijkheden gaf om samen het Evangelie uit te kunnen dragen.