Alpha-cursus

De Alpha-cursus wordt verzorgd door Rob en Mirjam van Schellen-Cappon  en Mappy en Ad Zuidwegt en is weer van start gegaan op dinsdag 31 oktober 2023 op het adres Prinses Beatrixweg 11 te Wemeldinge.

Wat is een Alpha-cursus eigenlijk?
– Een Alpha-cursus is een interessante oriëntatie over de basis van het christelijk geloof.
– Wie is Jezus en wat betekent Hij voor ons?
– Samen eten, koffie drinken en in een ontspannen sfeer praten over het hoe en wat van het christelijk geloof.

Voor wie is de cursus bedoeld?

– voor diegenen die meer willen weten over het christelijk geloof
– voor die personen die pas christen zijn geworden
– voor diegenen die over hun geloof nog eens goed willen nadenken en met anderen hun gedachten over het geloof willen delen.

Hoe werkt de Alpha-cursus nu precies?

Er wordt gestart met een maaltijd en daarna is er een korte inleiding, waarna we doorpraten over het onderwerp, waarbij geen enkele vraag te simpel of te bedreigend is.
Alles kan en mag besproken worden.

De Alpha-cursus bestaat uit 12 dinsdagen en één zaterdag.
Rond de Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaarsdag is er een onderbreking van 3 weken.
De Alpha-cursus wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Wemeldinge.

Indien u zich wilt opgeven of u wilt nadere informatie, dan kunt u dit doen bij:
Mirjam van Schellen, Pr.Beatrixweg 17, telefoon 622255 of Robert Bastiaan en Harmanna. Telefoonnummer van Harmanna 06-50430362
Ook bij Ad en Mappy Zuidwegt, Prinses Beatrixweg 11, kunt u zich opgeven. tel. 621333.

 

Contactgegevens onder “Contacten