THEMADAG VAN DE STICHTING ALS KANKER JE RAAKT.

Graag wil de Kerkenraad wijzen op het volgende:

Op 27 oktober a.s. is er in Goes een themadag van de Stichting Als kanker je raakt met als thema :
"Rouw in mijn hart".
Deze dag is voor mensen die iemand verloren hebben aan kanker.
's Morgens is er ruimte voor kennismaking en het met elkaar delen m.b.t. het verlies dat we allemaal hebben meegemaakt.
's Middags gaan we hier op een creatieve manier vorm aan geven.

Waar: Mansholtlaan 1 te 4463XG Goes
Tijd   : van 10.30 - 15.00 uur (Inloop vanaf 10.15 uur)
Opgave: www.alskankerjeraakt.nl/aanmelden-bijeenkomsten/

Kosten: Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden en de lunch wordt verzorgd.


NAJAARSCONCERT "Mijn bestemming"

M.m.v. het Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen o.l.v. Peter Burger.
Marien Stouten (orgel/piano)
Peter Koetsveld (klarinet)
Annette Jumelet (viool/altviool)

Datum: 7 oktober 2023
Locatie: Westerkerk Goes
Aanvang: 19.30 uur (kerk is open om 19.00 uur)
Toegang is vrij.

De collecte is bestemd voor restauratie orgel Westerkerk.

 

 


Koffiemomentje

Op woensdag 11 oktober a.s. willen wij weer starten met koffiemiddagen. Dit keer doen wij het als broeders en zusters in Christus als 2 kerken samen.
De eerste keer starten we in de Maartenskerk. Om 14 uur staat de koffie en thee klaar en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Besproken zal worden of we op woensdagmiddag of donderdag hiermee doorgaan.
Voor vervoer kunt u bellen naar Mirjam, tel. 0628884189 of Mappy, tel.0651192784.

 

 


Oproep belijdeniscatechese

I.v.m. de start van de belijdeniscatechese in oktober 2023 nodigt Dominee Eberson iedereen uit, jong en oud(er), die nog geen belijdenis van het geloof heeft gedaan.

 


Kindernevendienst en -creche

Tijdens de Dienst is er weer kindernevendienst en -crèche.


Koffie na afloop van de Dienst.

De eerste zondag van de maand koffie drinken na afloop van de Dienst.

 


Gebedskring

Iedere woensdag-avond is er gebedskring in de Zaaier.
Aanvang 19.30 uur.