Kerkdiensten Cederhof

16 juni 2024
8 september 2024
27 oktober 2024
1 december 2024
Willen de medewerkers hier rekening mee houden en alvast noteren in hun agenda?
Indien iemand niet kan, dan graag op tijd afmelden.


WEERGAVE LITURGIE NU OOK OP DEZE WEBSITE

Indien u de Dienst wilt meekijken en -luisteren is dit op 2 manieren mogelijk.
Via inlog op deze website bij "Meekijken en -luisteren" wordt nu ook de Liturgie van Dienst weergegeven.
Via rechtstreekse inlog op Youtube is dit niet het geval.


KINDERNEVENDIENST EN -CRÈCHE

Allen zijn hartelijk welkom.


KOFFIE NÀ AFLOOP VAN DE DIENST

Na afloop van de Dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.

 


GEBEDSKRING

Iedere woensdag-avond is er gebedskring in de Zaaier.
Aanvang 19.30 uur.