Adres Gegevens

Noordelijke Achterweg 67
4424 ED Wemeldinge

Telefoon secretariaat: 06-45396848
secretariaatvegwemeldinge@gmail.com

Bankrekeningnummer:  NL 77 RABO 0368656772


Predikant/Voorzitter:

Vacant

Lid kerkenraad/ voorzitter:

Jan Oskam, email: janenjenneke@hotmail.com

Lid kerkenraad/vice voorzitter:

T. Timmerman, email: franta@zeelandnet.nl

Lid Kerkenraad/Secretariaat:

M.J. Schouten – Weststrate, email: secretariaatvegwemeldinge@gmail.com

Lid kerkenraad/Commissie van Beheer:

M. de Graaf, email: martinenpatricia@hetnet.nl

Lid kerkenraad:

A.H. Dominicus-van Stel. email: adominicus1@hotmail.com

Financiën:
R. Hamelink, email: : hamelinkmd@gmail.com

Website:
J. Kriek, email: jobpieterk@hotmail.com

Autodienst:
Marjan Schouten,   email: schoutenmarjan54@gmail.com

Verspreiding maandblad:
P. de Graaf – Vuijk,   email: martinenpatricia@hetnet.nl

Namen en e-mail adressen met toestemming van de respectievelijke personen