• Bidstond: Elke woensdagavond van 19.30 tot 20.15.
 • Bijbelstudie: Elke 2e donderdag van de maand, van 19.30 tot ca. 21.15.

Van harte welkom!

 • Er zijn verschillende jeugd/catechisatiegroepen:
 • Basiscatechese voor de hoogste jaren van de basisschool.
 • Catechese voor de jongeren van 12-13 jaar.
 • Kampvuuravonden voor de jongeren van 14-16 jaar.
 • Kampvuuravonden voor de jongeren van 17+

Daarnaast is er elk jaar (als er aanmeldingen zijn) belijdeniscatechisatie.

 • Vrouwenwerk middaggroep: 0113-621529
 • Vrouwenwerk avondgroep: 0113-622207
 • Ouderencontact: 0113-621514
 • Zondagsschool: 06-45396848
 • Zending en evangelisatie in samenwerking met de PKN: 0113-622160
 • Oppasdienst voor kinderen 0-4 jaar: 0113-621515