Stille week in de Zaaier

Voor het lezen van de Bijbel worden voorlezers gevraagd.
Gedacht wordt aan 3 of 4 personen per avond.
Opgeven bij Henk en Netty Cappon. tel. 0113 – 342807. Email: henkennetty@kpnmail.nl
Vooraf ontvang je dan de te lezen gedeeltes.