Kerstviering ouderen in de Wemel

Aanvang 14.00 uur. Zaal is open vanaf 13.30 uur.
Medewerking wordt verleend door Wim Bevelander.