Dienst Br. J. Moeleker uit Domburg- Biddag- Thema: Leer ons bidden!

Pianiste in deze Dienst is Pauline Landman
Schriftlezing: Matth. 6 :  5 – 15