alpha-cursus

Op dinsdag 31 oktober a.s. wordt weer gestart met de Alpha-cursus.

Start  31 oktober a.s. om 18.00 uur  aan de Prinses Beatrixweg 11.

Wat  een Alpha-cursus precies inhoudt en hoe deze wordt gegeven, dat is nader uitgewerkt onder “tab Evangelisatie>alpha-cursus”. Zie terzake de Homepage van deze website.