Week van gebed van 19 tot 25 januari

Week van gebed 2020
De Week van Gebed 2020 begint op zondag 19 januari en duurt in onze
gemeente tot en met zaterdag 25 januari.
Elke avond hopen we samen te zijn in ‘De Zaaier’ van 19.30 uur tot
ongeveer 20.15 uur om enkele liederen te zingen, een korte overdenking te
horen en natuurlijk om te bidden voor steeds andere onderwerpen.
Het thema is dit jaar ‘BUITENGEWOON’.
“Zij waren
buitengewoon vriendelijk voor ons”.
Het thema komt uit Handelingen hoofdstuk 27 : 18 tot hoofdstuk 28 : 10.
Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op
Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden.
Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland
bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de
christenen op Malta gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de
gebedsweek voorbereid.
Deze avonden zijn niet alleen voor de mensen die naar de bidstond komen,
maar voor de hele gemeente.
De kerkenraad nodigt u van harte uit om, als het even kan, enkele avonden
of alle avonden deel te nemen aan deze gebedsweek

januari 19 @ 19:30

19:30

– 20:30

(1h)

De Zaaier