Oproep belijdeniscatechese

I.v.m. de start van de belijdeniscatechese in oktober 2023 nodigt Dominee Eberson iedereen uit, jong en oud(er), die nog geen belijdenis van het geloof heeft gedaan.